eşşək

eşşək
is.
1. At fəsiləsindən iribaşlı, alçaqboylu, uzunqulaqlı yük və minik heyvanı; uzunqulaq. Allaflar çuval-çuval arpa, buğda və saman alıb arabalara doldurur, eşşəklərə yükləyirdilər. A. Ş.. Qulam dayının aldığı boz eşşək çox baha tamam oldu. M. Hüs..
2. İnşaat zamanı bir şeyi saxlamaq üçün altdan qoyulan müvəqqəti dayaq, dirək. Körpünün orta eşşəyi sındı.
3. məc. dan. Qanmaz, kobud, küt, axmaq, cahil adam haqqında (söyüş kimi işlənir). <Nəcəf bəy:> Eşşək, məlun! Sənin sözün də var ata qabağında danışmağa?! Ə. H..
4. idm. Gimnastika hərəkətləri üçün üzərinə meşin çəkilmiş, hündür dayaqlı tir.
◊ Eşşək nə bilir zəfəran (plov) nədir, eşşək nə bilir xurmanın dadını – qanmaz, yaxşı ilə pisə fərq qoya bilməyən adam haqqında. <Hüseyn:> Sən nə anlayırsan artist nəyə deyirlər? Nə qədər eşşək zəfəranplovdan bir şey anlasa, bir elə də sən anlarsan ki, artist-tragik nədir? Ə. H.. İki eşşəyin arpasını bölə bilməmək – heç bir işdə qabiliyyəti olmayan, bacarıqsız adam haqqında. Onun vücudunu iki şahıya alan olmaz. Kütbaş, bisavad, iki eşşəyin arpasını bölə bilməyən. M. Hüs..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Поможем сделать НИР

Look at other dictionaries:

 • Ess- — Ess …   Deutsch Wörterbuch

 • -ess — 1. This suffix forms nouns denoting female persons or animals, and was adopted in Middle English from the Old French form esse (from late Latin issa). The first wave of ess words in English (countess, duchess, empress, hostess, mistress, princess …   Modern English usage

 • ESS — steht für: Evolutionär stabile Strategie das Großprojekt Europäische Spallations Neutronenquelle das Unternehmen ESS Technology Inc., ein Hardware und Chipsatzhersteller ESS (ElectroStatic Sound), ein ehemaliger Hersteller von Air Motion… …   Deutsch Wikipedia

 • Ess — ist der Name folgender Personen: Émile Ess (1932–1990), Schweizer Ruderer Josef van Ess (* 1934), deutscher Islamwissenschaftler Margarete van Ess (* 1960), deutsche Vorderasiatische Archäologin Diese Seite ist eine …   Deutsch Wikipedia

 • -ess — [OF. esse, LL. issa, Gr. ?.] A suffix used to form feminine nouns; as, actress, deaconess, songstress. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

 • -ess — [es, is, əs] [ME esse, isse < OFr esse < LL issa < Gr] suffix forming nouns female [lioness]: In nouns of agent ending in tor or ter, the vowel is usually dropped before adding ess [actress] As applied to persons, now often avoided as… …   English World dictionary

 • ESS — UK US noun [U] ► HR, INTERNET ABBREVIATION for EMPLOYEE SELF SERVICE(Cf. ↑employee self service) …   Financial and business terms

 • ess — [ ıs, es ] suffix 1. ) used with some nouns to make nouns referring to women: actress (=a woman who acts in plays, movies, etc.) waitress (=a woman who serves people in a restaurant) 2. ) used with some nouns to make nouns meaning a female animal …   Usage of the words and phrases in modern English

 • -ess — fem. suffix, from Fr. esse, from L.L. issa, from Gk. issa (cognate with Old English fem. agent suffix icge); rare in classical Greek but more common later, in diakonissa deaconess and other Church terms picked up by Latin …   Etymology dictionary

 • -ess — ► SUFFIX ▪ forming nouns denoting female gender: abbess. USAGE In modern English, feminine forms (e.g. poetess, authoress) are likely to be regarded as old fashioned or sexist and should be avoided in favour of the ‘neutral’ base form (e.g. poet …   English terms dictionary

 • ess — [es] n. pl. esses 1. the letter S 2. something shaped like S …   English World dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”